Oferta

Poznaj szczegóły naszej oferty.

 

Oferujemy usługi i rozwiązania w zakresie:

  • badań marketingowych pasażerów publicznego transportu zbiorowego, m.in. wielkości i struktury popytu, preferencji komunikacyjnych oraz więźby
  • badań marketingowych preferencji i zachowań mieszkańców
  • obliczeń przychodowości i rentowności poszczególnych kursów, linii lub sieci komunikacyjnych - również w przekroju poszczególnych obsługiwanych jednostek administracyjnych (miast i gmin ościennych)
  • formułowania opartych na wynikach badań marketingowych koncepcji optymalizacji eksploatacyjnych i ekonomicznych sieci transportu publicznego - zarówno miejskiego, jak i regionalnego
  • poprawy rentowności działalności przewozowej
  • restrukturyzacji taryf
  • opracowywania gotowych do wdrożenia propasażerskich rozkładów jazdy, zsynchronizowanych w skali całej sieci komunikacyjnej
  • przygotowania wszelkich ekspertyz
  • opracowania planów transportowych - zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym