Realizacje

Nasze dotychczasowe realizacje.

 

Oto wykaz zrealizowanych projektów:

 

Lp. Zakres prac Zleceniodawca Rok realizacji Referencje

 

1 Doradztwo w zakresie zarządzania komunikacją regionalną PKS w Starogardzie Gdańskim PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2008
2 Usługa doradztwa w zakresie zarządzania komunikacją miejską w Słupsku MZK Słupsk 2008
3 Badania marketingowe na usługi przewozowe komunikacji regionalnej PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2008
4 Analiza na temat proporcji zróżnicowania stawek na sieciach SPD i SPAK w Szczecinie UM Szczecin 2008
5 Konstrukcja oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Zielonej Górze MZK w Zielonej Górze 2008-2009
6 Badania marketingowe na usługi komunikacji regionalnej PKS Gdańsk PKS Gdańsk Sp. z o.o. 2008-2009
7 Konstrukcja oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Mrągowie UM Mrągowo 2008
8 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe komunikacji miejskiej w Puławach UM Puławy 2008
9 Analiza napełnień w autobusach komunikacji miejskiej w Lubinie UM Lubin 2008
10 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS w Starogardzie Gdańskim – Placówki Terenowej w Kościerzynie PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2008
11 Przygotowanie wzorów dokumentów założycielskich dla ZTM w Poznaniu ZTM w Poznaniu 2008
12 Konstrukcja oferty przewozowej MZK w Koszalinie MZK Sp. z o.o. w Koszalinie 2009
13 Opinia dotycząca zmiany taryfy ZDITM w Szczecinie UM Szczecin 2009
14 Badania marketingowe linii autobusowych 07 i 807, hipermarketowych Apsys Managment Sp. z o.o. od 2009
15 Konstrukcja rozkładów jazdy linii 605 i 805 IKEA Retail Sp. z o.o. 2009
16 Przetworzenie danych z badań marketingowych komunikacji miejskiej w Gorzowie Wielkopolskim MZK w Gorzowie Wielkopolskim 2009
17 Szkolenie w zakresie wykorzystania programu BusMan ZTM w Warszawie 2009
18 Szkolenie w zakresie wykorzystania programu BusMan P.A. „Gryf” Marian Kotecki 2009
19 Analiza funkcjonowania linii komunikacji miejskiej w Zgierzu UM Zgierz 2009
20 Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim MZK w Starogardzie Gdańskim 2009
21 Badania marketingowe linii autobusowych 06 i 08 Espace Management Sp. z o.o. od 2009
22 Badania marketingowe jakości usług „Utajniony klient” i wielkości popytu na usługi PKS w Starogardzie Gdańskim PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2009
23 Racjonalizacja układu komunikacyjnego dla miasta Puławy UM Puławy 2009
24 Opracowanie rozkładów jazdy dla MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim MZK Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 2009
25 Badania marketingowe na usługi przewozowe na liniach 650 i 654 oraz stacjonarnych PKS Sp. z o.o. w Wejherowie 2009
26 Modyfikacja oferty przewozowej sieci słupskiej komunikacji miejskiej ZTM Słupsk 2009
27 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS Wejherowo – rozkład wakacyjny PKS Sp. z o.o. w Wejherowie 2009
28 Analiza sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej komunikacji miejskiej w gminie Grudziądz UM Grudziądz 2009
29 Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zgierzu UM Zgierz 2009
30 Badania marketingowe jakości usług „Utajniony klient” w pojazdach PKS Wejherowo PKS Sp. z o.o. w Wejherowie 2009
31 Analiza sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej komunikacji miejskiej w Gminie Rogóźno UM Grudziądz 2009
32 Badania wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim wraz z przetworzeniem danych MZK w Starogardzie Gdańskim 2009
33 Opracowanie i modyfikacja rozkładów jazdy MZK Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 2009
34 Opracowanie przedmiotu zamówienia publicznego pod nazwą „Zintegrowany transport miejski w Opolu” Miasto Opole 2009
35 Zaprojektowanie wykonania i opracowanie wyników badań marketingowych wielkości i struktury popytu ZTM w Lublinie 2009
36 Wykonanie aktualizacji opracowania pod nazwą „Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego w Lublinie” ZTM w Lublinie 2009-2010
37 Szkolenie z zakresu planowania linii i rozkładów jazdy miejskiego transportu publicznego IKKU Sp. z o.o. 2009
38 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS Sp. z o.o. w Wejherowie 2009-2010
39 Analiza sytuacji eksploatacyjno-ekonomicznej linii podmiejskich ZTM w Słupsku ZTM Słupsk 2010
40 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS Starogard Gdański S.A. – Placówka Terenowa w Kościerzynie PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2010
41 Badanie marketingowe jakości usług „Utajniony klient” w pojazdach PKS Wejherowo PKS Sp. z o.o. w Wejherowie 2010
42 Zróżnicowanie stawek na usługi przewozowe na trzech szczecińskich sieciach linii autobusowych UM Szczecin 2010
43 Wykonanie symulacji skutków ekonomiczno-finansowych wprowadzenia taryfy strefowej w sieci komunikacyjnej ZTM w Lublinie ZTM w Lublinie 2010
44 Koreferat do studium wykonalności oraz innych opracowań dla projektu pod nazwą „Budowa systemu integrującego transport publiczny Miasta Rzeszowa i okolic” ZTM w Rzeszowie 2010
45 Wykonanie koncepcji rozwiązań infrastrukturalnych i sugestii technicznych mających na celu poprawę funkcjonowania systemu transportu zbiorowego w Olsztynie MPK Sp. z o.o. w Olsztynie 2010
46 Badania marketingowe wielkości popytu na usługi PKS Gdańsk w segmencie komunikacji regionalnej PKS Gdańsk Sp. z o.o. 2010
47 Wykonanie koncepcji optymalizacji suwalskiej komunikacji miejskiej UM Suwałki 2010
48 Opracowanie wytycznych technicznych do opracowania programu funkcjonalno-użytkowego „Budowa zajezdni tramwajowej do obsługi tramwajów miasta Olsztyn” MPK Sp. z o.o. w Olsztynie 2010
49 Badania wielkości popytu na usługi linii miejskich oraz główne preferencje pasażerów ZTM w Słupsku ZTM Słupsk 2010
50 Badania wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej P.A. „Gryf” P.A. „Gryf” 2010
51 Szkolenie z zakresu planowania linii i rozkładów jazdy miejskiego transportu publicznego IKKU Warszawa 2010
52 Wykonanie analizy miejskiej komunikacji publicznej w Mrągowie UM Mrągowo 2010
53 Konstrukcja i monitoring wdrożenia rozkładów jazdy MZK Wejherowo 2010
54 Konsultacje dotyczące wykonania badań marketingowych UM w Tczewie 2010
55 Badania wielkości i struktury popytu oraz więźby podróży pasażerów ZTM w Lublinie ZTM w Lublinie 2010
56 Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej PPKS w Warszawie PPKS w Warszawie 2010
57 Zaprojektowanie i zbudowanie modułowego rozkładu jazdy dla całej sieci komunikacyjnej ZTM w Słupsku ZTM w Słupsku 2011
58 Analiza miejskiej komunikacji publicznej w Mrągowie Gmina Miasto Mrągowo 2011
59 Opracowanie rozkładów jazdy PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2011
60 Szkolenie-warsztaty z zakresu planowania linii i projektowania rozkładów jazdy z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania BusMan ZTM w Lublinie 2011
61 Badania marketingowe popytu na usługi PPKS w Warszawie PKS „POLONUS” w Warszawie S.A. 2011
62 Opracowanie układu linii autobusowej komunikacji miejskiej w Suwałkach oraz rozkładów jazdy Gmina Miasta Suwałki 2011
63 Kampania informacyjno-edukacyjna dla dzieci i młodzieży na rzecz MZK w Starogardzie Gdańskim MZK w Starogardzie Gdańskim 2011
64 Analiza sytuacji rynkowej komunikacji Gminy Pruszcz Gdański wraz z postulowanymi zmianami w ofercie przewozowej Gmina Pruszcz Gdański 2011
65 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2011
66 Badania wielkości popytu na liniach MZK Pabianice MZK Sp. z o.o. Pabianice 2011
67 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe na liniach komunikacji regionalnej P.A. „Gryf” Marian Kotecki 2011
68 Koncepcja obsługi przewozów szkolnych w Gminie Żukowo Gmina Żukowo 2011
69 Badania marketingowe i koncepcja optymalizacji eksploatacyjnej sfery podaży usług przewozowych PKS w Bytowie PKS w Bytowie S.A. 2011
70 Projekt systemu zintegrowanej taryfy biletowej dla transportu zbiorowego w LGOM Gmina Miejska Lubin 2011
71 Szkolenie z zakresu planowania linii i rozkładów jazdy miejskiego transportu publicznego IKKU Sp. z o.o. 2011
72 Opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego dla usługi polegającej na świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Tczewie Urząd Miejski w Tczewie 2011
73 Opracowanie: „Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna pabianickiej komunikacji miejskiej w świetle wyników badań marketingowych” Gmina Miejska Pabianice 2011
74 Opracowanie: „Możliwe formy organizacyjne komunikacji miejskiej w Lęborku” Gmina Miejska Lębork 2011
75 Ułożenie kompletu rozkładów jazdy pabianickiej komunikacji miejskiej MZK Sp. z o.o. Pabianice 2011
76 Wypełnienie danymi bazy danych programu BusMan 100 firmy AGC w wersji dla MZK Sp. z o.o. w Pabianicach MZK Sp. z o.o. Pabianice 2011
77 Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników MZK Sp. z o.o. w Pabianicach z zakresu układania zsynchronizowanych sieciowo rozkładów jazdy MZK Sp. z o.o. Pabianice 2011
78 Opracowanie pt. „Struktura popytu na usługi szczecineckiej komunikacji miejskiej” Komunikacja Miejska Sp. z o.o. w Szczecinku 2011
79 Weryfikacja rozkładów jazdy suwalskiej komunikacji miejskiej Gmina Miasta Suwałki 2011
80 Badania wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2011
81 Badania marketingowe wielkości popytu na usługi PKS Gdańsk na liniach komunikacji regionalnej PKS Gdańsk Sp. z o.o. 2011
82 Badania wielkości i struktury popytu na liniach ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. ZKM w Ciechanowie Sp. z o.o. 2011
83 Szkolenie dla pracowników MZK Piła Sp. z o.o. dotyczące problematyki układania zsynchronizowanych sieciowo rozkładów jazdy MZK Piła Sp. z o.o. 2011
84 Ułożenie rozkładów jazdy, edycja bazy danych programu BusMan 100, szkolenie pracowników i opracowanie dokumentacji zamówienia usług przewozowych Gmina Pruszcz Gdański 2011
85 Analiza sieci komunikacyjnej miasta Tczewa i opracowanie rozkładów jazdy komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Tczewie 2011
86 Badania marketingowe i określenie wielkości popytu na płocką komunikację miejską Gmina – Miasto Płock 2011
87 Badania popytu na usługi lęborskiej komunikacji miejskiej Gmina Miejska Lębork 2011
88 Badania marketingowe struktury popytu i relacji przejazdów na liniach podmiejskich KM – Płock Sp. z o.o. KM – Płock Sp. z o.o. 2011
89 Wykonanie analizy miejskiej komunikacji publicznej w Mrągowie Gmina Miasto Mrągowo 2011
90 Wykonanie badań motywacji podróży w transporcie autobusowym w przewozach międzywojewódzkich i międzyregionalnych Instytut Kolejnictwa w Warszawie 2012
91 Wykonanie części transportowej opracowania dotyczącego systemu monitorowania i ewaluacji ZPRTP w Grudziądzu DroGis Anna Agnieszka Janicka 2012
92 Opracowanie pt. „Udział publicznego transportu zbiorowego w przejazdach z subregionu Kaszub do Gdańska” Pomorska Kolej Metropolitalna Spółka Akcyjna 2012
93 Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Ciechanowie w świetle wyników badań marketingowych Gmina Miejska Ciechanów 2012
94 Prace związane z modyfikacją rozkładów jazdy komunikacji regionalnej PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2012
95 Doradztwo w sprawie organizacji i nadzoru nad publicznym transportem zbiorowym w Tczewie oraz pomoc przy opracowaniu rozkładów jazdy Zakład Usług Komunalnych w Tczewie 2012
96 Analiza sytuacji rynkowej i koncepcja optymalizacji eksploatacyjnej płockiej komunikacji miejskiej. Efektywność ekonomiczno-eksploatacyjna linii podmiejskich Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. 2012
97 Wykonanie badań marketingowych wielkości i struktury popytu na usługi koszalińskiej komunikacji miejskiej MZK Sp. z o.o. w Koszalinie 2012
98 Sytuacja eksploatacyjna linii komunikacji miejskiej ZIM w Słupsku Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku 2012
99 Badania marketingowe komunikacji regionalnej dedykowanej obsłudze Gminy Starogard Gdański PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2012
100 Konsultacje dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Suwałkach Sp. z o.o. 2012
101 Badania wielkości i struktury popytu na liniach komunikacji miejskiej w Redzie Gminy Miasta Redy 2012
102 Zaprojektowanie zmian w obsłudze komunikacyjnej miasta Redy, związanych z objęciem komunikacją miejską ul. 12 Marca w Pieleszewie MZK Wejherowo Sp. z o.o. 2012
103 Opracowanie Planu Transportowego dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Miejski Zarząd Dróg i  Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim 2012
104 Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Tczewie Meteor Sp. z o.o. 2012
105 Opracowanie zsynchronizowanych w skali całej sieci komunikacyjnej rozkładów jazdy – dla segmentu linii podmiejskich obsługujących gminy ościenne Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. 2012
106 Badania marketingowe jakości usług „Utajniony klient” w pojazdach PKS Gdańsk Sp. z o.o. PKS Gdańsk Sp. z o.o. 2012
107 Wykonanie i zaprezentowanie opracowania pt. Sytuacja komunikacji miejskiej w gminach ościennych – gminy Grudziądz i Rogoźno Urząd Miejski w Grudziądzu 2012
108 Analiza wyników badań marketingowych tczewskiej komunikacji miejskiej wraz z modyfikacją oferty przewozowej Zakład Usług Komunalnych w Tczewie 2012
109 Opracowanie: „Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Ciechanowie w świetle wyników badań marketingowych” Gmina Miejska Ciechanów 2012
110 Badania marketingowe wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej PKS Gdańsk Sp. z o.o. w sezonie letnim – na liniach 860 i 870 PKS Gdańsk Sp. z o.o. 2012
111 Badania marketingowe struktury popytu na usługi piotrkowskiej komunikacji miejskiej MZK Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim 2012
112 Wykonanie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Olsztyna na lata 2012-2027 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Olsztynie 2012
113 Badania marketingowe popytu na usługi przewozowe – linia 861 PKS Gdańsk Sp. z o.o. 2012
114 Wykonanie badań marketingowych struktury popytu i przychodowości linii podmiejskich oraz badań głównych preferencji pasażerów radomskiej komunikacji miejskiej Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu 2012
115 Zorganizowanie i zrealizowanie badań rynkowych w zakresie wielkości popytu na usługi MZK w Starogardzie Gdańskim Gmina Miejska Starogard Gdański 2012
116 Wykonanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Lublin i gmin sąsiadujących Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 2012
117 Wykonanie badań rynku komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w Lublinie w segmencie linii podmiejskich Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 2012
118 Badania wielkości i struktury popytu oraz przychodowości komunikacji miejskiej w Bolesławcu Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 2012
119 Przeprowadzenie szkolenia z zakresu badań rynku pn. „Badania marketingowe w transporcie publicznym” Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie 2012
120 Wykonanie badań wielkości popytu na usługi otoczenia konkurencyjnego PKS w Mińsku Mazowieckim S.A. PKS w Mińsku Mazowieckim S.A. 2012
121 Wdrożenie nowej oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Ciechanowie – przystankowe i internetowe rozkłady jazdy Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie 2012
122 Wykonanie koncepcji optymalizacji eksploatacyjno-ekonomicznej komunikacji miejskiej w Radomsku Miasto Radomsko 2013
123 Wykonanie badań wielkości popytu na usługi komunikacji miejskiej w Lesznie wraz z propozycją zmian w ofercie przewozowej Miejski Zakład Komunikacji w Lesznie 2013
124 Badania popytu na usługi przewoźnika konkurencyjnego PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2013
125 Opracowanie „Zarządzanie przystankami w Lublinie w świetle nowych uwarunkowań prawnych” Gmina Miejska Lublin 2013
126 Wykonanie badań przepustowości skrzyżowania ulic Chrobrego i Staroszkolnej w Bolesławcu pod kątem nowego układu linii komunikacji miejskiej Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu 2013
127 Badania wielkości popytu na usługi komunikacji regionalnej PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. na liniach 403-418 PKS w Starogardzie Gdańskim S.A. 2013
128 Wykonanie badań marketingowych wielkości popytu na usługi MZK Piła Sp. z o.o. MZK Piła Sp. z o.o. 2013
129 Opracowanie dokumentacji w zakresie aktualizacji optymalizacji komunikacji miejskiej w Starogardzie Gdańskim Gmina Miejska Starogard Gdański 2013
130 Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Radomia na lata 2013-2020 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu 2013
131 Badania napełnienia pojazdów wszystkich linii autobusowych komunikacji miejskiej w Grudziądzu oraz badania struktury popytu na liniach podmiejskich Gmina Miasto Grudziądz 2013
132 Badania marketingowe wielkości i struktury popytu oraz przychodowości komunikacji miejskiej w Gminie Grudziądz Gmina Grudziądz 2013
133 Doradztwo w zakresie kształtowania oferty przewozo-wej w komunikacji regionalnej P.A. „Gryf” sp. z o.o. sp.k. 2013
134 Badania napełnień pojazdów komunikacji regionalnej w województwie lubelskim „Trako” Wierzbicki i Wspólnicy s.j. 2013
135 Wdrożenie nowej oferty przewozowej komunikacji miejskiej w Ciechanowie – przystankowe i internetowe rozkłady jazdy Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie sp. z o.o. 2013
136 Wykonanie ankiet w zakresie zasadności tworzenia buspasów w mieście Łodzi Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi 2013