Strategia rozwoju elektromobilności

KIM JESTEŚMY?

Firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania ofertą przewozową publicznego transportu zbiorowego.

CO OFERUJEMY?

Realizujemy kompleksowe projekty restrukturyzacyjne rozpoczynające się od badań marketingowych popytu i poprzez oparte na ich wynikach koncepcje optymalizacji sfery podaży usług przewozowych kończące się na gotowych do wdrożenia rozkładach jazdy. Wykonujemy również wszelkie opracowania studialne i planistyczne z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w tym plany transportowe – wymagane ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.

DLACZEGO MY?

Jesteśmy grupą pasjonatów transportu publicznego, z wiedzą, doświadczeniem i wieloletnią praktyką zarówno w organizacji, jak i realizacji usług transportu miejskiego oraz regionalnego.

Każde zadanie traktujemy jako swego rodzaju wyzwanie, którego realizacja ma przysporzyć jak najwięcej satysfakcji Zleceniodawcy.

Ponad 30 lat doświadczenia...

Założycielem i prowadzącym przedsiębiorstwo jest Marcin Gromadzki – miłośnik transportu (w szczególności miejskiego), zawodowo związany z transportem
od 1989 r. zaś od 1992 r. rzecznik prasowy i projektant komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Absolwent ekonomiki transportu na Wydziale Ekonomicznym UG, bliski współpracownik prof. Olgierda Wyszomirskiego.

Działalność gospodarczą pod szyldem Public Transport Consulting prowadzi
od 2008 r., przenosząc teorię i doświadczenia z Gdyni na inne obszary.

NASZE USŁUGI

BADANIA MARKETINGOWE WIELKOŚCI
I STRUKTURY POPYTU NA USŁUGI PRZEWOZOWE

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM AUTOBUSÓW ZEROEMISYJNYCH

NASZE SOCIAL MEDIA

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

2 days 12 minutes ago

Piszą o nas w poważnym serwisie prawo.pl.

Wszystko za sprawą nieprecyzyjnego zapisu projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw, na mocy którego "w przypadku realizacji dowozów dzieci do szkół, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe autobusem szkolnym, gmina może umożliwić korzystanie z tych pojazdów również przez inne osoby.”

Czort chyba tylko wie, o co dokładnie chodziło ustawodawcy 🙂

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

2 days 18 hours ago

Do jednego z operatorów gdyńskiej komunikacji miejskiej – firmy „Gryf” – na dwutygodniowe testy zawitał autobus elektryczny Ikarus CityPioneer 120e, wyprodukowany przez węgierską firmę Electrobus Europe Zrt. – spadkobiercę legendarnej marki Ikarus. Autobus swoim designem przypomina mi osobiście Ikarusa 412, szczególnie widokiem bocznym. Pojazd nie jest brzydki – może przez skojarzenia ze starymi modelami, bryła da się polubić. Tak naprawdę Ikarus 120e to wspólny projekt węgierskiej firmy Ikarus i chińskiego producenta CRRC. Siedziba firmy Ikarus mieści się w Budapeszcie, ale autobusy produkowane są w Szekesfehervar. Testowany pojazd ma układ jezdny i napędowy CRRC oraz trzydrzwiowe nadwozie wyprodukowane przez Ikarusa. Ikarus 120e ma długość 12 m i jest napędzany silnikiem centralnym o mocy 240 kW. Magazyny energii mają pojemność 314 kWh i są przystosowane do ładowania poprzez złącze plug-in. Pojazd zabiera 85 pasażerów, w tym 28 na miejscach siedzących. Masa własna

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

3 days 10 hours ago

Na koniec weekendu udostępniam piękną historię, na pocieszenie po mundialowej porażce naszej repezentacji 🙂

Tytułowi Dorota i Dominik to bardzo pozytywne osoby, zdeklarowani miłośnicy komunikacji miejskiej, i co najważniejsze, wierni fani profilu PTC 🙂

Szczerze polecam lekturę, historię zakochanego w Gdyni małżeństwa kierowców PKA genialnie opisał Pan Zygmunt Gołąb z Urzędu Miasta Gdyni, niegdyś rzecznik prasowy ZTM w Gdańsku.

www.gdynia.pl/spoleczenstwo,7580/dorota-i-dominik-polaczeni-miloscia-nie-tylko-do-autobusow,569988

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

3 days 22 hours ago

W przestrzeni publicznej ostatnio jest dość sporo zamieszania spowodowanego wprowadzeniem nowych obowiązków w zakresie taboru zasilanego paliwami alternatywnymi i zeroemisyjnego, wynikających z nowelizacji ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która weszła w życie 24 grudnia 2021 r. Nowelizacja rozszerzyła krąg podmiotów zobowiązanych do inwestowania w tabor zeroemisyjny z dotychczasowych organizatorów komunikacji miejskiej w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 50 000 – na wszystkich zamawiających (także gminy wiejskie, powiaty i województwa samorządowe). Zgodnie z nowymi art. 68a ust. 1 pkt 3 i art. 68 ust. 3 przywołanej ustawy, wymaga się, aby udział autobusów zaliczanych do kategorii M3 klasy I i klasy A, wykorzystujących do napędu paliwa alternatywne, w całkowitej liczbie autobusów objętych zamówieniami, o których mowa w art. 68b – dotyczącym określonych trybów, wartości i przedmiotu zamówień – z zastrzeżeniem że połowa tego udziału ma być osiągnięta przez autobusy zeroemisyjne, wynosił

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

1 week 4 days ago

Kolejne bardzo trudne zadanie przed nami w Gorzowie Wlkp. Opracowujemy dokument pn. „Aktualizacja koncepcji rozwoju podsystemu tramwajowego publicznego transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim – dostosowanie do aktualnych założeń inwestycyjnych oraz dokumentów strategicznych", który stanowi uaktualnienie naszego dokumentu z 2013 r. W międzyczasie jednak sporo się zmieniło. Przede wszystkim tras tramwajowych nie projektuje się już razem z równoległymi ulicami, w szczególności głównymi ruchu przyspieszonego, które stanowią barierę chociażby w dostępności do przystanków, ale szuka się rozwiązań, które przybliżają tramwaj do źródeł i celów ruchu – aby cała podróż komunikacją miejską, razem z fazami dojść do i z przystanków, trwała maksymalnie najkrócej. Spotkanie zorganizowane przez Panią Iwonę Olek – Wiceprezydenta Gorzowa – stanowiło symboliczne rozpoczęcie naszych prac. Opracowane w 2016 r. szczegółowe plany rozwoju komunikacji tramwajowej mają obecnie dwie kontrkoncepcji: społeczno-miłośniczą i przygotowaną przez urbanistów, przy czym obie mają pewne elementy wspólne.

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

1 week 5 days ago

Sympatyczna wzmianka o nas w profesjonalnym portalu branżowym.

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

1 week 6 days ago

Sukces naszych przyjaciół zawsze powinien być powodem do radości, dlatego upubliczniam informację o rekordowym dofinansowaniu z FRPA na 2023 r. – w kwocie 22 269 756,40 zł – dla Związku Powiatowo-gminnego "Grodziskie Przewozy Autobusowe". Gratuluję wszystkim uwikłanym w powstanie GPA: działanie związku to dowód, że coś z pozoru niemożliwego, można urzeczywistnić. Pomyśleć tylko, że wszystko zaczęło się od badań marketingowych w ówczesnej komunikacji miejskiej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Mając wyniki badań, można było potem już dość łatwo wspólnie przemodelować sieć na powiatową, z dofinansowaniem z FRPA i refundacją ulg ustawowych. Wspólne działanie samorządowców i szybkie decyzje zapewniły sukces. Szczebel wyższy zinstytucjonalizowanego współdziałania, czyli związek powiatowo-gminny, to już była naturalna konsekwencja zacieśnienia współpracy gmin i powiatów przy organizacji zintegrowanej sieci połączeń publicznego transprotu zbiorowego. Jak widać z fragmentu zestawienia, na Mazowszu pulę wyczerpały gminy i związek powiatowo-gminny, środków na przewozy powiatowe wystarczyło

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

2 weeks 12 hours ago

Z bazy pytań i odpowiedzi dotyczących FRPA, opublikowanych w serwisie Ministerstwa Infrastruktury wynika, że „Przewozy, których organizatorem jest gmina miejsko-wiejska realizowane na obszarze tej gminy nie mają charakteru komunikacji miejskiej. Są to gminne przewozy pasażerskie.” Powyższa interpretacja umożliwiła miejsko-wiejskiej Gminie Nysa aplikację o środki z FRPA do własnych linii oraz do linii łączących tę gminę z sąsiednią gminą miejsko-wiejską Otmuchów. Udało się – umowa o dopłatę została podpisana. Dzięki temu sytuacja zasadniczo się zmieniła: wyniki naszych badań nie zostaną wykorzystane do cięć w ofercie komunikacji miejskiej, które stanowiłyby wyjście naprzeciw obecnym trudnościom budżetowym samorządów, ale do planowania rozwoju połączeń – już formalnie w ramach komunikacji regionalnej. Osobiście bardzo cieszę się z tego transferu, bo zapewni rozwój dobrze działającego operatora, z super załogą (tak – MZK ma extra kierowców!) i imponującą siecią komunikacyjną w obu gminach. Oczywiście spełniono wszystkie wymogi formalne:

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

2 weeks 1 day ago

No i szach-mat 🙂

Bardzo dziękuję wszystkim tym, z którymi z sukcesem podziałaliśmy wspólnie 🙂

W wielu samorządach, zwłaszcza aplikujacych po raz pierwszy, otwiera się dziś szampana 🙂

Dane są prawdziwe, tylko w niektórych rozstrzygnięciach nie podano kwot, na które złożono wnioski.

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

2 weeks 2 days ago

Aplikacja do FRPA na 2023 r. – 21 listopada 2022 r., stan na koniec dnia (godz. 24:00)

Oficjalne wyniki z trzech województw przedstawiam w tabeli stanowiącej załącznik do posta.

Nieoficjalnie:
– Kujawsko-pomorskie – 50,6 na 56,7 mln zł;
– Lubelskie – 25,0 na 65,9 mln zł;
– Lubuskie – 16,3 na 36,0 mln zł;
– Łódzkie – 50,4 na 43,8 mln zł;
– Mazowieckie – 106,1 na 67,5 mln zł (!);
– Opolskie – 27,6 na 30,2 mln zł;
– Podkarpackie – 74,9 na 52,0 mln zł;
– Podlaskie – 18,8 na 53,1 mln zł;
– Pomorskie – 70,0 na 42,4 mln zł;
– Śląskie – 73,2 na 48,7 mln zł;
– Warmińsko-mazurskie – 55,5 na 61,1 mln zł;
– Wielkopolskie – 36,1 na 51,1 mln zł;
– Zachodniopomorskie – ?

Robi się już bardzo ciasno przy dostępnej puli 800 mln zł…

Ale są jeszcze przecież niewykorzystane środki z 2022 r. Kwota ta finalnie jeszcze zwiększy się, bo nie wszędzie uzyskany zostanie maksymalny deficyt, poza tym nie wszystkie objęte umowami o dopłatę połączenia zostały uruchomione.

Będę wdzięczny za wszelkie informacje aktualizujące sytuację 😊