Strategia rozwoju elektromobilności

KIM JESTEŚMY?

Firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania ofertą przewozową publicznego transportu zbiorowego.

CO OFERUJEMY?

Realizujemy kompleksowe projekty restrukturyzacyjne rozpoczynające się od badań marketingowych popytu i poprzez oparte na ich wynikach koncepcje optymalizacji sfery podaży usług przewozowych kończące się na gotowych do wdrożenia rozkładach jazdy. Wykonujemy również wszelkie opracowania studialne i planistyczne z zakresu publicznego transportu zbiorowego, w tym plany transportowe – wymagane ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r.

DLACZEGO MY?

Jesteśmy grupą pasjonatów transportu publicznego, z wiedzą, doświadczeniem i wieloletnią praktyką zarówno w organizacji, jak i realizacji usług transportu miejskiego oraz regionalnego.

Każde zadanie traktujemy jako swego rodzaju wyzwanie, którego realizacja ma przysporzyć jak najwięcej satysfakcji Zleceniodawcy.

Ponad 30 lat doświadczenia...

Założycielem i prowadzącym przedsiębiorstwo jest Marcin Gromadzki – miłośnik transportu (w szczególności miejskiego), zawodowo związany z transportem
od 1989 r. zaś od 1992 r. rzecznik prasowy i projektant komunikacji w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Absolwent ekonomiki transportu na Wydziale Ekonomicznym UG, bliski współpracownik prof. Olgierda Wyszomirskiego.

Działalność gospodarczą pod szyldem Public Transport Consulting prowadzi
od 2008 r., przenosząc teorię i doświadczenia z Gdyni na inne obszary.

NASZE USŁUGI

BADANIA MARKETINGOWE WIELKOŚCI
I STRUKTURY POPYTU NA USŁUGI PRZEWOZOWE

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM AUTOBUSÓW ZEROEMISYJNYCH

NASZE SOCIAL MEDIA

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

13 hours 51 minutes ago

Pisząc o południowej Wielkopolsce warto zwrócić uwagę na Centrum Przesiadkowe otwarte w styczniu 2019 r. w Ostrowie Wlkp. Inwestycja zrealizowana w tym mieście skupia wprawdzie tylko połączenia komunikacji miejskiej (autobusy regionalne korzystają z mini placu bezpośrednio przy dworcu kolejowym), ale zasługuje na wzmiankę z racji zastosowanych nietypowych rozwiązań – zaokrąglonych przedłużeń krawędzi zatrzymania autobusów przy każdym z peronów. W przeciwieństwie do Europy Zachodniej rozwiązanie takie bardzo rzadko jest realizowane w naszym kraju, gdyż zachowawczy projektanci albo decydują się na klasyczne stanowiska jednostronnie „ślepe” – wymagające cofania autobusów, albo też zagospodarowują przestrzeń równoległymi peronami przedzielającymi jezdnie. W Ostrowie Wlkp. zdecydowano się na ciekawą koncepcję pięciu peronów dla autobusów 12-metrowych, usytuowanych na obwodzie pierścienia jezdni manewrowej, wewnątrz którego urządzono stanowiska dla autobusów odbywających postoje wyrównawcze oraz dwa miejsca szybkiego ładowania pantografowego elektrobusów. Jest funkcjonalnie i – co najważniejsze – ruch autobusów nie

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

1 day 21 hours ago

Dopiero po dotarciu do biura zerknąłem do siatki promocyjnej otrzymanej od Pana Prezydenta Miasta Kalisza 😊

Promocja na moim profilu weekendowych kaliskich linii turystycznych, obsługiwanych historycznym taborem – jako niebywałej atrakcji – jest oczywista.

Obsypany gadżetami promuję teraz jednak w zamian samo Miasto Kalisz. Jednym z haseł je propagujących jest fraza: „Kalisz. Dopisz swoją historię”.

No to dopisuję: sprezentowane andruty kaliskie z Zakładu Cukierniczego Urszula Kinowska, oczywiście w Kaliszu, uratowały nas dziś przed śmiercią głodową w biurze 😊

Latem można sobie chyba pozwolić na lżejsze tematy nie tylko w weekend 🙂

Pozdrowienia!

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

2 days 3 hours ago

Na zaproszenie Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska w poniedziałek zaprezentowałem w Kaliszu uwarunkowania formalno-prawne i ekonomiczno-finansowe różnych form przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej w aglomeracji. Dość odważna wizja zorganizowania spójnej sitaki połączeń dedykowanych aż 24 samorządom – współfinansowanej z FRPA i z refundacją ulg ustawowych z budżetu państwa – wywołała zaciekawienie uczestniczących w spotkaniu włodarzy. Ewentualna sieć projektowanych połączeń aglomeracyjnych powinna uwzględniać zarówno połączenia wewnątrzgminne (służące realizacji zadań własnych – dowozy dzieci do szkół oraz przedszkoli), jak i łączyć miejscowości poszczególnych gmin z najważniejszymi miastami AKO, tj. z Kaliszem i Ostrowem Wlkp., a ja mam pomysł, jak to zrobić 😊 Prezentacji wysłuchali: Pan Krystian Kinastowski – Prezydent Miasta Kalisza, Pan Krzysztof Nosal – Starosta Kaliski, Pan Paweł Rajski – Starosta Ostrowski i Pan Marcin Cieloszyk – Sekretarz Miasta Kalisza. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że pomysł należy zaprezentować szerszemu gronu samorządowców –

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

2 days 13 hours ago

W Portalu Samorządowym Pan Redaktor Piotr Wiewióra pochylił się dziś nad problemem braku kierowców. W obszernym artkule pt. „Autobus nie przyjeżdża, bo nie ma kierowców. Chodzi nie tylko o wynagrodzenia” Pan Redaktor poważnie podszedł do tematu i trafnie zdiagnozował problemy. W tekście wystąpiłem w bardzo zacnym gronie kadry zarządzającej oraz innych przedstawicieli branży. Głos zabrali mianowicie: – Henryk Szudy – Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Metropolitalnej sp. z o.o. w Świerklańcu; – Marcin Żabicki – Dyrektor ds. rozwoju Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej; – Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPK SA w Krakowie; – Agnieszka Smogulecka z MPK sp. z o.o. w Poznaniu; – Piotr Wasiak z MPK – Łódź sp. z o.o.; – Dariusz Tomasik – dyrektor Biura Zarządu i Promocji MPK – Lublin sp. z o.o.; – Adam Stawicki – rzecznik prasowy MZA sp. z o.o. w Warszawie; – Krzysztof Balawejder –

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

3 days 51 minutes ago

Na ważny dla samorządów projekt zmian w przepisach zwróciła uwagę Pani Redaktor Katarzyna Nocuń, która w dzisiejszym artykule pt. „Autobusy dojadą na peryferia” w Gazecie Prawnej opisała planowane umożliwienia związkom gmin oraz związkom powiatowo-gminnym zawieranie porozumień międzygminnych. W artykule pojawia się też moja skromna osoba: "Marcin Gromadzki z Public Transport Consulting zaznacza, że zmiany w przepisach dotyczą zarówno związków gmin, jak i związków powiatowo-gminnych. Te pierwsze – jak dodaje – w publicznym transporcie zbiorowym występują przede wszystkim w metropoliach i rzeczywiście w obecnych realiach formalno-prawnych mają problem ze zorganizowaniem pojedynczych linii o trasach wybiegających poza obszar związku, do gmin, dla których takie połączenia mają na tyle marginalne znaczenie, że nie skutkują zamiarem przystąpienia do związku. – Planowana nowelizacja rozwiąże ten problem, występujący głównie w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – mówi Marcin Gromadzki. Z kolei związki powiatowo-gminne są coraz popularniejszą formą efektywnego organizowania

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

4 days 19 hours ago

Flagowy projekt transportowy rządu, czyli Fundusz rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – doczekał się nieoczekiwanego wsparcia ze strony trzech posłanek Platformy Obywatelskiej, reprezentujących południowe regiony naszego kraju. Jak donosi znakomity portal branżowy TransInfo.pl, w dniu 7 lipca br. Panie Posłanki: Mirosława Nykiel, Joanna Frydrych i Ewa Kołodziej, wniosły Interpelację nr 25157 do ministra infrastruktury w sprawie FRPA, w której „kierując się sugestiami organizacji walczących o przywrócenie połączeń PKS i walczących z wykluczeniem komunikacyjnym” zgłosiły postulat systematycznego podnoszenia wysokości dotacji do wozokilometra, aby jak najbardziej zrównać ją z poziomem dotacji w krajach Europy Zachodniej – zwiększając ją z obecnych 3,00 zł (kwoty formalnie obowiązującej tylko do końca 2021 r.) do poziomu 8 zł. Uzasadnieniem takiego podwyższenia ma być przykład krajów „takich jak Niemcy, Austria, Czechy czy Słowacja, gdzie dotacja do wozokilometra wynosi 2-3 euro”. Drugie pytanie dotyczy ewentualnego wprowadzenia

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

5 days 17 hours ago

NFOŚiGW pochwalił się dziś otwarciem nowego konkursu w programie priorytetowym „Zielony Transport Publiczny” – skierowanym do organizatorów publicznego transportu zbiorowego. Budżet na realizację konkursu wynosi do 1,2 mld zł, w tym dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 1,0 mld zł i dla zwrotnych form dofinansowania – do 200 mln zł. Wnioski o dofinansowanie będzie można składać w okresie od 1 września do 20 grudnia 2021 r. Tym razem nie trzeba się spieszyć, gdyż poprzedni nabór ciągły zastąpiono trybem konkursowym. Warto również podkreślić, że w bieżącym naborze beneficjentami mogą być tylko organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu. Istotnie zmieniła się (i bardzo mocno skomplikowała) intensywność dofinansowania. Potencjalnie dofinansowanie w formie dotacji dotyczy do 80% kosztów kwalifikowanych na nabycie/leasing autobusu elektrycznego lub trolejbusu i

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

6 days 17 hours ago

Tak jak zapowiadano, druga połowa lipca obfituje w decyzje o pozytywnej ocenie wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego 3.9 „Zielony transport publiczny” prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie mogę oczywiście wymieniać tutaj poszczególnych miast-beneficjentów, zanim zrobią to ich włodarze, ale mnogość dobrych wieści cieszy. Kolejnym etapem aplikacji są negocjacje, których celem jest między innymi: 1) ustalenie ostatecznej kwoty dofinansowania, która może różnić się od kwoty wnioskowanej, w szczególności w przypadku wystąpienia ograniczeń wynikających z zasad udzielania pomocy publicznej, oceny efektywności kosztowej lub innych postanowień programu priorytetowego; 2) aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego, zakresu rzeczowego i efektu ekologicznego przedsięwzięcia; 3) ustalenie terminów realizacji przedsięwzięcia oraz harmonogramu wypłat dofinansowania; 4) określenie sposobu udokumentowania uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego oraz uznania przedsięwzięcia za zrealizowane; 5) uzgodnienie warunków wybranych parametrów dofinansowania, w tym: okresu finansowania, okresu karencji, harmonogramu

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

1 week 3 days ago

Ikarus 280.26 nr 700 upolowany w Szczecinie 🙂

Marcin Gromadzki Public Transport Consulting

1 week 5 days ago

Sielankowa podróż IC Albatros zakończyła się nieoczekiwanie w miejscowości Ulikowo, gdzie z powodu zerwania sieci na szlaku, nasz pociąg utknął na dłużej. Od czego jednak są przyjaciele – w sytuacji zaplanowanego terminowego spotkania 75 km od Szczecina, uprzedzeni przez Panią Konduktor o prawdopodobnych tarapatach, poprosiliśmy kolegę ze Szczecina o dalszy transport. Nie spodziewaliśmy się jednak, że Wojciech Śmigielski przyjedzie po nas przegubowym Ikarusem. Do tego jak zawsze pozytywnie nastawiony i uśmiechnięty 😊 A Ikarus to nie byle jaki, gdyż jest to ex 26108 z PKM/ZKM Gdańsk, z późniejszą gdyńską historią – w rękach zaprzyjaźnionych miłośników. Teraz kursuje z numerem inwentarzowym 700, z zakresu numeracji nawiązującej do Szczecińsko-Polickiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. No dobra, to tylko mały żart. Tak naprawdę ze skuteczną pomocą przyszedł nam szczeciński oddział wypożyczalni samochodów Rentis, podstawiając pod budynek dworca w Ulikowie w rekordowym tempie hybrydową