Zakres świadczonych przez nas usług

BADANIA MARKETINGOWE WIELKOŚCI
I STRUKTURY POPYTU NA USŁUGI PRZEWOZOWE

ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z WYKORZYSTANIEM AUTOBUSÓW ZEROEMISYJNYCH

ANALIZY WYSOKOŚCI REKOMPENSATY

PLANY ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

POPRAWA RENTOWNOŚCI DZIAŁALNOŚCI PRZEWOZOWEJ

KONCEPCJE ZINTEGROWANEJ OBSŁUGI PUBLICZNYM TRANSPORTEM ZBIOROWYM

PLANY TRANSPORTOWE

ANALIZY NAPĘDÓW ALTERNATYWNYCH

ORAZ WSZELKIE POZOSTAŁE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO